شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

دنیای وارونه

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

انسانیت(تلنگر)

انشای پسربچه به پدر رفتگرش:


پدرعزیزم، من به خوبی مى فهمم که بسیار باشرف است آنکس که انسان باشد و بین آشغالها نان پیدا کند، تا آنکس که آشغال باشد و بین انسانها نان پیدا کند..

حقیقت(تلنگر)

❣❣❣❣

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﺑﭽﮕﯽﻫﺎﻡ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ ﻣﺰﺍﺭ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮﺍ ﻧﺮﻩ...!

ﺗﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ، ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ!

ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ، ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ...


ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ،

ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ...

ﻣﺮﺩﻩﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ...

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺗﺮ...

ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﯿﻞ ﺗﺮ...

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﭘﺎﻡ ﺭﻓﺖ...

ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ...


ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ...

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢ...

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ...

ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩ...!

نادر ابراهیمی(تلنگر)احتیاط باید کرد!
همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم ...عشق نیز!
بهانه ها، جای حس عاشقانه را,خوب می گیرند!

👍

چارلی چاپلین(تلنگر)

✨✨✨چارلی چاپلین میگه


آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن!✨✨✨✨


همیشه آنچه که درباره من میدانی باور کن

✨✨✨✨

نه آنچه پشت سر من شنیده ایی!

✨✨✨✨

من همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای!!

💥💥💥💥

انیشتین(تلنگر)

همیشه سعی کن برای دل خودت زندگی کنی نه برای چشمای دیگران

توهین ها مانند سکه تقلبی اند

ما ناگزریم آنها را بشنویم؛ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم

درمیان مردم هستند آدمکشانی که هنوز خونی نریخته اند ودزدانی که هنوز ندزدیده اند

اعتماد به نفس(تلنگر)

زندگی قانون باورها و لیاقت هاست.

همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی

1